Reguły opieki nad zwierzętami PDF Drukuj Email
Wpisany przez gk   
środa, 15 kwietnia 2015 09:15
Przypomina się wszystkim właścicielom zwierząt domowych, iż zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt oraz art. 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach (uchwała nr IX/78/2012 Rady Gminy Hażlach z 20 grudnia 2012 roku) zabrania się porzucania zwierzęcia oraz znęcania się nad nim przez właściciela, bądź przez inną osobę, pod opieką której zwierzę pozostaje.

Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do zachowania środków ostrożności gwarantujących otoczeniu porządek i bezpieczeństwo poprzez:
- niepozostawianie zwierząt bez należytej opieki i dozoru,
- powierzanie opieki nad zwierzętami osobom gwarantującym właściwy dozór.
W przypadku, gdy nieruchomość lub budynek są pilnowane przez psa, należy tak zabezpieczyć nieruchomość, aby zwierzę nie wydostało się poza jej obręb.
Dodatkowo należy pamiętać o tym, że właściciel:
- ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia,
- powinien posiadać dowód aktualnych szczepień ochronnych psa.