Projekt: „e-Urząd - dodaj do ulubionych"! i potwierdź profil zaufany w UG Hażlach PDF Drukuj Email
Wpisany przez gk   
środa, 22 kwietnia 2015 13:56
Gmina Hażlach w ramach Osi Priorytetowej V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje wspólny projekt: „e-Urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin: Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski”. Głównym celem projektu jest upowszechnienie i poprawa jakości elektronicznych usług publicznych świadczonych przez siedem jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego i usprawnienie działania tych siedmiu JST przez wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i elektronizację wymiany korespondencji za pomocą ePUAP/SEKAP.
Ważnym jego elementem jest umożliwienie mieszkańcom potwierdzania profilu zaufanego ePUAP w Urzędzie Gminy Hażlach, będącego bezpłatną metodą uwierzytelniania obywateli w e-administracji, m.in. w ePUAP, ZUS, CEIDG, urzędach).
Punkt potwierdzający profil zaufany znajduje się w Urzędzie Gminy Hażlach, pokój nr 2, I piętro i jest czynny w godzinach pracy urzędu.

Zakładane efekty realizacji projektu to:
1. Podniesienie świadomości obywateli i promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych.
2. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjnych (IT) w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych.
3. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez JST za pomocą ePUAP.
4. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP.
5. Usprawnienie działania JST w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych przez wdrożenie oraz modernizację rozwiązań informatycznych.

Projekt: „e-Urząd - dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin: Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski” umożliwia mieszkańcom oraz klientom Urzędu Gminy Hażlach zrealizowanie następujących usług:

- potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP w Urzędzie Gminy Hażlach (bezpłatna metoda uwierzytelniania obywateli w e-administracji, m.in. ePUAP, ZUS, CEIDG, urzędy);
- portal gospodarki odpadami (zobowiązania właściciela nieruchomości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, możliwość złożenia elektronicznej deklaracji za pośrednictwem platformy ePUAP podpisanej profilem zaufanym);
- możliwość płatności on-line opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- system powiadamiania klienta (SMS, ePUAP, e-mail).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://eurzad.hazlach.pl/eurzad lub www.hazlach.pl w zakładkach "e-Urzad" oraz "e-Urząd. Katalog usług Gminy Hażlach”.

Adres skrytki e-PUAP Urzędu Gminy Hażlach to: /54vb21eqdh/SEKAP

Jednocześnie informujemy, że w przypadku kontaktów z Urzędem Gminy Hażlach drogą mailową prosimy o przesyłanie korespondencji nie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lecz bezpośrednio do systemu obiegu dokumentów na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .