Obwieszczenia Wójta Gminy PDF Drukuj Email
Wpisany przez gk   
piątek, 22 maja 2015 12:32

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Hażlach
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach
oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Hażlach uchwały Nr I/5/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach - w miejscowości Pogwizdów, dla parcel nr 328/1, 328/5 i 328/6 w granicach określonych w załączniku do ww. uchwały.

Pełna treść obwieszczenia (do pobrania)

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Hażlach
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach
oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Hażlach uchwały Nr VII/49/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach, obejmującej wszystkie sołectwa w granicach Gminy Hażlach określonych w załączniku do ww. uchwały.

Pełna treść obwieszczenia (do pobrania)